سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Behdani) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(کلاس ۴),begin from odd
یکشنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(),begin from odd Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
دوشنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(),begin from even
سه شنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(),begin from odd Advanced Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
چهارشنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
پنج شنبه