سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (SHahram Abbasi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Analytical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd Analytical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd Astrophysics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
یکشنبه Fluid Dynamics(2.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
دوشنبه Astrophysics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه Analytical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه