سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (SHahram Abbasi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Astrophysics(3.00),(),begin from even Analytical Mechanics - II(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
یکشنبه Astrophysics(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Astrophysics(4.00),(کلاس ۱۴),begin from odd Analytical Mechanics - II(3.00),(کلاس ۲۱),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه