سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Ghodsi Mahmoudzadeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Relativity(3.00),(کلاس ۱),begin from odd Mathematical Physics - II(3.00),(کلاس ۱),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Relativity(3.00),(کلاس ۱),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه