سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Ghodsi Mahmoudzadeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Quantum Field Theory - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd Basic Physics - II(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
دوشنبه Basic Physics - II(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Basic Physics - I(4.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Basic Physics - I(4.00),(کلاس ۲۰),begin from odd Quantum Field Theory - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
پنج شنبه