سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Kurosh Javidan) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Physical Science History(2.00),(),begin from even
یکشنبه Physics II(3.00),(کلاس D-22),begin from odd Physics II(3.00),(کلاس D-22),begin from odd
دوشنبه Quantum Field Theory - II(3.00),(کلاس ۱۵),begin from odd
سه شنبه Quantum Field Theory - II(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
چهارشنبه Physics II(3.00),(کلاس D-22),begin from odd Physics II(3.00),(کلاس D-22),begin from odd
پنج شنبه