سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Kompany) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه General Physics (1)(3.00),(کلاس ۶),begin from odd General physics(4.00),(),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه General Physics (1)(3.00),(کلاس ۶),begin from even
سه شنبه Semiconductor Physics(2.00),(کلاس ۱),begin from odd
چهارشنبه General physics(4.00),(),begin from odd English for Special Purposes(2.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه