سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Kompany) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Physics of Thin Layer(2.00),(کلاس ۱۸),begin from even
یکشنبه General physics(3.00),(کلاس ۱۶),begin from odd
دوشنبه Surface Physics and Thin Films(2.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
سه شنبه Basic Physics - I(4.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
چهارشنبه General physics(3.00),(کلاس ۲۲),begin from even Basic Physics - I(4.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
پنج شنبه