سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Ebrahim Zomorrodian) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Mathematical Physics - III(3.00),(کلاس ۲),begin from even
یکشنبه Mathematical Physics - III(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Mathematical Physics - III(3.00),(کلاس ۳),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه