سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Ebrahim Zomorrodian) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
دوشنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۹),begin from even
سه شنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
چهارشنبه Advanced Quantum Mechanics - I(3.00),(کلاس ۲۰),begin from even
پنج شنبه