سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahmood Rezaee Roknabadi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced Solid State Physics lab(2.00),(),begin from odd Physics of Many Particle Systems - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Advanced Physics(3.00),(کلاس ۱۷),begin from odd
سه شنبه Physics of Many Particle Systems - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd Advanced Physics(3.00),(کلاس ۲۲),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه