سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Nima Ghal-Eh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd Fundamentals of Computer and Programming(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
یکشنبه Physics I(3.00),(کلاس D-23),begin from odd physics - I(4.00),(کلاس D-21),begin from even
دوشنبه physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
سه شنبه physics - I(4.00),(کلاس D-21),begin from odd
چهارشنبه Physics I(3.00),(کلاس D-22),begin from odd Fundamentals of Computer and Programming(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
پنج شنبه