سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Soheil SHarifi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Laser Physics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
یکشنبه Quantum Electronics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from even
دوشنبه Quantum Electronics(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd Laser Physics(3.00),(کلاس ۱۸),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه