سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Javad Akhtarshenas) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Mathematical Foundations of Quantum Information theory(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
دوشنبه Advanced Quantum Information -I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
سه شنبه Mathematical Foundations of Quantum Information theory(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
چهارشنبه Advanced Quantum Information -I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه