سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Javad Akhtarshenas) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Group Theory(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
یکشنبه Advanced Quantum Mechanics - II(3.00),(كلاس 14),begin from odd
دوشنبه Group Theory(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
سه شنبه Advanced Quantum Mechanics - II(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه