سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Shaban Reza Ghorbani) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from even Advanced Solid State Physics(2.00),(کلاس C-32),begin from odd
یکشنبه Advanced Topics in Superconductivity and Superfaidity(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
دوشنبه Advanced Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۱۵),begin from odd
سه شنبه Advanced Topics in Superconductivity and Superfaidity(3.00),(کلاس ۲۴),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه