سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Majid Saberi Fathi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه General physics(3.00),(کلاس 10),begin from odd General physics(3.00),(کلاس 24),begin from odd (3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه General physics(3.00),(کلاس 24),begin from even (3.00),(کلاس ۱۴),begin from even General physics(3.00),(کلاس 10),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه