سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Majid Saberi Fathi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Quantum Mechanics - II(4.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
یکشنبه General physics(3.00),(کلاس 42),begin from odd General physics(3.00),(کلاس 42),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Quantum Mechanics - II(4.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه