سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyyedeh Fatemeh Taghavi Shahri) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه physics - I(4.00),(کلاس D-26),begin from odd Relativistic Quantum Mechanics(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
یکشنبه physics - I(4.00),(کلاس D-26),begin from odd
دوشنبه physics - I(4.00),(کلاس D-26),begin from odd Relativistic Quantum Mechanics(3.00),(کلاس ۲۱),begin from even
سه شنبه physics - I(4.00),(کلاس D-26),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه