سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Laleh Rafat Motavali) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Monte Carlo Calculation(3.00),(آز فیزیک هسته ای),begin from odd
یکشنبه Monte Carlo Calculation(3.00),(آز فیزیک هسته ای),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Advanced Nuclear Physics - II(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
پنج شنبه