سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Laleh Rafat Motavali) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Advanced Nuclear lab(2.00),(),begin from odd
دوشنبه Advanced Topics in Nuclear Physics - I(3.00),(),begin from odd
سه شنبه Advanced Topics in Nuclear Physics - I(3.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه