سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Arabi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Nano Physics(2.00),(),begin from even
یکشنبه physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Nano Physics(2.00),(),begin from odd physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه