سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Arabi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Superconductivity and Its Applications(3.00),(کلاس ۱۸),begin from even English for Special Purposes(2.00),(کلاس ۱۸),begin from odd Advanced Topics in Superconductivity and Superfaidity(3.00),(کلاس ۱۹),begin from even
یکشنبه Advanced Topics in Superconductivity and Superfaidity(3.00),(کلاس ۱۹),begin from even Superconductivity and Its Applications(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه physics - II(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه