سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyyed Hashem Miri Hakimabad) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه General Physics (2)(3.00),(کلاس ۳),begin from odd
یکشنبه Protection against Radiation(2.00),(کلاس ۱۸),begin from odd physics - II(4.00),(کلاس ۳),begin from odd
دوشنبه General Physics (2)(3.00),(کلاس ۳),begin from even
سه شنبه Physics(2.00),(کلاس 13),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه