سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Parvin Eslami) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه General Physics (1)(3.00),(ساختمان شماره ۳),begin from even Numerical Physics(2.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
یکشنبه Application of Computer in Physics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
دوشنبه Application of Computer in Physics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from even General Physics (1)(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه