سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Izadi Najafabadi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced Reactor Physics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
یکشنبه Advanced Reactor Physics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from even Basic Physics - II(4.00),(کلاس ۲۲),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Basic Physics - II(4.00),(کلاس ۲۲),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه