سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Izadi Najafabadi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Nuclear Physics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
یکشنبه Modern Physics - I(4.00),(کلاس ۱۸),begin from odd Neutron Transport Theory(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
دوشنبه Neutron Transport Theory(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه Modern Physics - I(4.00),(کلاس ۱۸),begin from odd Nuclear Physics - I(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه