سایت در حال بروز رسانی می باشد

مهدی زرگران

مدیر وبگاه دانشکده و کارشناس آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی

 

تلفن: 38804133

وبگاه شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~zargaran

پست الکترونیک: zargaran@um.ac.ir

 مهدی   زرگران

فرشاد فرشید

کارشناس آموزشی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

 

تلفن:38804011

وبگاه شخصی:http://sci.um.ac.ir

پست الکترونیک:sci@sci.um.ac.ir

فرشاد  فرشید