سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. نظریه میدانهای کوانتومی -2 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 2. مباحث ویژه درفیزیک ( دکتر احمد کمپانی)
 3. مباحث ویژه درفیزیک ( دکتر )
 4. فیزیک دستگاههای چند ذره ای -1 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 5. مباحث پیشرفته در فیزیک هسته ای -2 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 6. پایان نامه ( دکتر )
 7. مباحث پیشرفته در مغناطیس ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 8. ابر تقارن ( دکتر محمدرضا گروسی)
 9. مباحث پیشرفته در ابررسانایی وابرشارگی ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 10. سمینار -1 ( دکتر )
 11. سمینار -2 ( دکتر )
 12. محاسبات مونت کارلو ( دکتر لاله رفعت متولی)
 13. اطلاعات کوانتومی پیشرفته -2 ( دکتر محسن سربیشه ئی)
 14. سیستمهای کوانتومی باز ( دکتر سیدجواد اختر شناس)