سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فیزیک حالت جامد پیشرفته -2 ( دکتر )
 2. نظریه میدانهای کوانتومی -1 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 3. مباحث ویژه درفیزیک ( دکتر محمدرضا گروسی)
 4. فیزیک ماده چگال -1 ( دکتر ناصر شاه طهماسبی)
 5. فیزیک دستگاههای چند ذره ای -1 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 6. مباحث پیشرفته در فیزیک هسته ای -1 ( دکتر لاله رفعت متولی)
 7. پایان نامه ( دکتر )
 8. مباحث پیشرفته در ابررسانایی وابرشارگی ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 9. سمینار -1 ( دکتر )
 10. سمینار -2 ( دکتر )
 11. نظریه ترابردنوترن ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 12. اطلاعات کوانتومی پیشرفته -1 ( دکتر سیدجواد اختر شناس)
 13. مبانی ریاضی اطلاعات کوانتومی ( دکتر سیدجواد اختر شناس)