سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته -1 ( دکتر نیما قلعه)
 2. مکانیک کوانتمی پیشرفته -2 ( دکتر سیدجواد اختر شناس)
 3. الکترودینامیک -1 ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 4. الکترودینامیک -1 ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 5. الکترودینامیک -1 ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 6. فیزیک محاسباتی ( دکتر کورش جاویدان)
 7. الکترونیک کوانتومی ( دکتر سهیل شریفی)
 8. اپتیک فوریه ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 9. سمینار ( دکتر )
 10. مکانیک آماری پیشرفته -1 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 11. فیزیک حالت جامد پیشرفته -2 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 12. فیزیک حالت جامد پیشرفته -2 ( دکتر محمد بهدانی)
 13. فیزیک هسته ای پیشرفته -2 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 14. پایان نامه ( دکتر )
 15. نجوم فیزیکی ( دکتر شهرام عباسی)
 16. ساختمان و تحول کهکشانها ( دکتر محمود روشن المه جق)
 17. خواص مغناطیسی مواد ( دکتر هادی عربی)
 18. خواص مغناطیسی مواد ( دکتر هادی عربی)
 19. مکانیک کوانتومی نسبیتی ( دکتر پروین اسلامی)
 20. فیزیک راکتور پیشرفته ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 21. مبانی نظری مکانیک کوانتومی ( دکتر سید مجید صابری فتحی)
 22. زمین شناسی ساختاری ( دکتر سیدکیوان حسینی)
 23. زلزله شناسی 2 ( دکتر حسین صادقی)
 24. لرزه زمینساخت ( دکتر سیدکیوان حسینی)
 25. محاسبات عددی برای زلزله شناسی ( دکتر رضا خواجوی)
 26. مسائل وارون در ژئوفیزیک ( دکتر پیمان پورمقدم)