سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. ریاضی فیزیک -3 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 2. مکانیک کوانتمی پیشرفته -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 3. مکانیک کوانتمی پیشرفته -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 4. مکانیک کوانتمی پیشرفته -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 5. الکترودینامیک -1 ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 6. فیزیک محاسباتی ( دکتر پروین اسلامی)
 7. فیزیک ذرات بنیادی - ۱ ( دکتر سیده فاطمه تقوی شهری)
 8. اسپکتروسکوپی لیزری ( دکتر سهیل شریفی)
 9. سمینار ( دکتر )
 10. مکانیک آماری پیشرفته -1 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 11. فیزیک حالت جامد پیشرفته -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 12. فیزیک حالت جامد پیشرفته -1 ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 13. فیزیک هسته ای پیشرفته -1 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 14. پایان نامه ( دکتر )
 15. موضوعات ویژه ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 16. موضوعات ویژه ( دکتر محمود روشن المه جق)
 17. موضوعات ویژه ( دکتر کورش جاویدان)
 18. آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته -1 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 19. آزمایشگاه هسته ای پیشرفته -1 ( دکتر لاله رفعت متولی)
 20. فیزیک نانو ( دکتر هادی عربی)
 21. فیزیک نیمرساناها ( دکتر احمد کمپانی)
 22. سیستم های اندازه گیری هسته ای ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 23. دینامیک شاره ها ( دکتر شهرام عباسی)
 24. زمین شناسی عمومی ( دکتر سیدکیوان حسینی)
 25. زلزله شناسی 1 ( دکتر حسین صادقی)
 26. تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ( دکتر پیمان پورمقدم)
 27. مسائل وارون در ژئوفیزیک ( دکتر پیمان پورمقدم)
 28. تئوری انتشار امواج کشسان ( دکتر رضا خواجوی)
 29. زلزله شناسی مهندسی ( دکتر حسین صادقی)
 30. زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین ( دکتر حسین صادقی)