سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته -1 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 2. مکانیک کوانتمی پیشرفته -2 ( دکتر سیدجواد اختر شناس)
 3. الکترودینامیک -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 4. الکترودینامیک -1 ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 5. فیزیک محاسباتی ( دکتر پروین اسلامی)
 6. الکترونیک کوانتومی ( دکتر سهیل شریفی)
 7. سمینار ( دکتر )
 8. مکانیک آماری پیشرفته -1 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 9. مکانیک آماری پیشرفته -1 ( دکتر محمد بهدانی)
 10. فیزیک حالت جامد پیشرفته -2 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 11. فیزیک حالت جامد پیشرفته -2 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 12. فیزیک هسته ای پیشرفته -2 ( دکتر لاله رفعت متولی)
 13. پایان نامه ( دکتر )
 14. نجوم فیزیکی ( دکتر شهرام عباسی)
 15. زلزله شناسی 2 ( دکتر حسین صادقی)
 16. لرزه زمین ساخت ( دکتر سیدکیوان حسینی)
 17. آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته -1 ( دکتر محمود رضائی رکن آبادی)
 18. فیزیک سطح ولایه های نازک ( دکتر احمد کمپانی)
 19. مکانیک کوانتومی نسبیتی ( دکتر سیده فاطمه تقوی شهری)
 20. فیزیک راکتور پیشرفته ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 21. گرانش(۱) ( دکتر محمود روشن المه جق)
 22. مبانی نظری مکانیک کوانتومی ( دکتر سید مجید صابری فتحی)