سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر مهدی رحمانی)
 2. فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 3. فیزیک پایه -2 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 4. فیزیک پایه -3 ( دکتر محمود روشن المه جق)
 5. مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ( دکتر نیما قلعه)
 6. ریاضی عمومی -1 ( دکتر مصطفی توکلی)
 7. ریاضی عمومی -2 ( دکتر مینا مرتضوی)
 8. ریاضی فیزیک -3 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 9. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 10. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر ندا غفوریان مومن رضوی)
 11. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر ندا غفوریان مومن رضوی)
 12. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 13. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر ریحانه صالح مقدم)
 14. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر سامان کریمی)
 15. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر احمد سلیمی)
 16. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر فرشاد فرشید)
 17. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر مهدی زرگران)
 18. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر فرشاد فرشید)
 19. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر مهدی زرگران)
 20. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 21. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 22. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 23. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 24. آزمایشگاه اپتیک ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 25. آزمایشگاه اپتیک ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 26. آزمایشگاه اپتیک ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 27. رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 28. فیزیک جدید ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 29. ریاضی فیزیک -1 ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 30. الکترومغناطیس -1 ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 31. مکانیک کوانتومی -1 ( دکتر محمدرضا گروسی)
 32. مکانیک کوانتومی -2 ( دکتر سید مجید صابری فتحی)
 33. مکانیک آماری ( دکتر سیده فاطمه تقوی شهری)
 34. فیزیک حالت جامد -1 ( دکتر )
 35. فیزیک هسته ای -1 ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 36. اپتیک مدرن -1 ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 37. مکانیک تحلیلی -1 ( دکتر شهرام عباسی)
 38. مکانیک تحلیلی -1 ( دکتر شهرام عباسی)
 39. مکانیک تحلیلی -2 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 40. ترمودینامیک و مکانیک آماری ( دکتر )
 41. پروژه ( دکتر )
 42. زبان تخصصی ( دکتر احمد کمپانی)
 43. اخترفیزیک ( دکتر شهرام عباسی)
 44. کاربرد کامپیوتر در فیزیک ( دکتر پروین اسلامی)
 45. اسپکتروسکپی ( دکتر سهیل شریفی)