سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. فیزیک پایه -1 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 2. فیزیک پایه -2 ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 3. معادلات دیفرانسیل ( دکتر فرزاد رادمهر)
 4. ریاضی عمومی -2 ( دکتر محسن پرویزی)
 5. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 6. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 7. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 8. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 9. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 10. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر صدیقه رئیسی)
 11. فیزیک نجومی مقدماتی ( دکتر شهرام عباسی)
 12. فیزیک فضا ( دکتر )
 13. تاریخ علم فیزیک ( دکتر کورش جاویدان)
 14. ریاضی فیزیک -3 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 15. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 16. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 17. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 18. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 19. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 20. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 21. آزمایشگاه اپتیک ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 22. فیزیک هسته ای -2 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 23. فیزیک راکتور -1 ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 24. رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن ( دکتر )
 25. حفاظت دربرابرپرتوها ( دکتر )
 26. فیزیک جدید ( دکتر پروین اسلامی)
 27. ریاضی فیزیک -1 ( دکتر هادی عربی)
 28. ریاضی فیزیک -2 ( دکتر محمدابراهیم زمردیان)
 29. الکترومغناطیس -2 ( دکتر محمد بهدانی)
 30. مکانیک کوانتومی -1 ( دکتر سید مجید صابری فتحی)
 31. مکانیک کوانتومی -2 ( دکتر محمدرضا گروسی)
 32. فیزیک حالت جامد -1 ( دکتر )
 33. فیزیک هسته ای -1 ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 34. مکانیک تحلیلی -2 ( دکتر شهرام عباسی)
 35. ترمودینامیک و مکانیک آماری ( دکتر محمود روشن المه جق)
 36. ترمودینامیک و مکانیک آماری ( دکتر )
 37. پروژه ( دکتر )
 38. مقدمات ذرات بنیادی ( دکتر )
 39. فیزیک لیزر ( دکتر سهیل شریفی)
 40. کاربرد کامپیوتر در فیزیک ( دکتر )
 41. اسپکتروسکپی ( دکتر )
 42. مبانی فلسفی مکانیک کوانتمی ( دکتر سید مجید صابری فتحی)
 43. مبانی فلسفی مکانیک کوانتمی ( دکتر )