سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فيزيك دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر ریحانه درگاهیان)
 2. فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد کمپانی)
 3. فیزیک پایه -2 ( دکتر رضا ایزدی نجف آبادی)
 4. معادلات دیفرانسیل ( دکتر سیدعلی رخشان)
 5. ریاضی عمومی -2 ( دکتر محمدرضا طوسی)
 6. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 7. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 8. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 9. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 10. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 11. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر اقدس مقدادی)
 12. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 13. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 14. فیزیک نجومی مقدماتی ( دکتر )
 15. تاریخ علم فیزیک ( دکتر کورش جاویدان)
 16. ریاضی فیزیک -3 ( دکتر )
 17. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 18. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 19. آزمایشگاه فیزیک پایه -3 ( دکتر احمد سلیمی)
 20. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 21. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 22. آزمایشگاه فیزیک جدید ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 23. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 24. آزمایشگاه فیزیک هسته ای ( دکتر میترا کیانی نسب)
 25. آزمایشگاه فیزیک حالت جامد ( دکتر شکوفه طباطبائی یزدی)
 26. آزمایشگاه اپتیک ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 27. فیزیک لایه های نازک ( دکتر احمد کمپانی)
 28. ابررسانایی و کاربرد آن ( دکتر هادی عربی)
 29. ابررسانایی و کاربرد آن ( دکتر )
 30. آشکار سازها وسیستمهای اندازه گیری هسته ای ( دکتر )
 31. رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن ( دکتر )
 32. حفاظت دربرابرپرتوها ( دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد)
 33. ریاضی فیزیک -1 ( دکتر مهدی خزاعی نژاد قره تکان)
 34. ریاضی فیزیک -2 ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 35. الکترومغناطیس -1 ( دکتر پروین اسلامی)
 36. الکترومغناطیس -2 ( دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون)
 37. مکانیک کوانتومی -1 ( دکتر محمدرضا گروسی)
 38. مکانیک کوانتومی -2 ( دکتر محمد بهدانی)
 39. مکانیک آماری ( دکتر )
 40. فیزیک حالت جامد -1 ( دکتر شعبان رضا قربانی)
 41. فیزیک هسته ای -1 ( دکتر محمدهادی هادی زاده یزدی)
 42. مکانیک تحلیلی -2 ( دکتر شهرام عباسی)
 43. ترمودینامیک و مکانیک آماری ( دکتر محمود روشن المه جق)
 44. پروژه ( دکتر )
 45. نسبیت ( دکتر احمد قدسی محمود زاده)
 46. نظریه گروه ( دکتر سیدجواد اختر شناس)
 47. زبان تخصصی ( دکتر هادی عربی)
 48. فیزیک لیزر ( دکتر سهیل شریفی)
 49. اخترفیزیک ( دکتر شهرام عباسی)
 50. کاربردلیزر ( دکتر )