سایت در حال بروز رسانی می باشد

هسته ای

گروه فیزیک هسته ای

گرایش فیزیک هسته ای یکی از گرایش‌های فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد است موضوعات مورد علاقه پژوهشگران این گرایش عبارتند از:

 

اعضای گرایش:

  • دکتر محمد هادی هادیزاده یزدی
  • دکتر رضا ایزدی نجف آبادی
  • دکتر سید هاشم میری حکیم آباد
  • دکتر لاله رفعت متولی

 

مقاطع پذیرش دانشجو در این گرایش:

  • کارشناسی ارشد
  • دکتری

 

سمینارهای هفتگی: