سایت در حال بروز رسانی می باشد

ذرات بنیادی

گروه فیزیک گرایش ذرات بنیادی

 

گرایش ذرات بنیادی یکی از گرایش های فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. موضوعات مورد علاقه پژوهشگران این گرایش عبارتند از:

 • آزمون تجربی نظریه QCD
 • مطالعه توابع ترکش
 • مطالعه پراکندگی ژرف ناکشسان و توابع ساختار هادرون ها
 • مطالعه ساختار اسپینی نوکلئون ها
 • فیزیک پلاسم
 • آشوب

 

اعضای گرایش ذرات بنیادی

 • دکتر پروین اسلامی
 • دکتر فاطمه تقوی شهری
 • دکتر کورش جاویدان
 • دکتر محمد ابراهیم زمردیان
 • دکترسیدمحمدمجیدصابری فتحی

 

مقاطع پذیرش دانشجو در این گرایش

 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

سمینارهای هفتگی گرایش ذرات بنیادی

سمینار های هفتگی در زمینه ذرات بنیادی توسط دانشجویان در روزهای مختلف هفته در طول ترم ارائه می شود.