سایت در حال بروز رسانی می باشد

ماده چگال(حالت جامد)

گروه فیزیک گرایش ذرات بنیادی

 

گرایش حالت جامد یکی از گرایش های فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. موضوعات مورد علاقه پژوهشگران این گرایش عبارتند از:

1- نانومواد

2- نانوساختار

3- ابررسانایی

4- موادتجزیه پذیر

موادالکتروسرامیک-5

6- ساختارهای لایه نازک

 

اعضای گرایش ذرات بنیادی

دکتر احمدکمپانی

دکتر محمودرضایی رکن آبادی

دکتر هادی عربی

دکتر شعبان رضا قربانی

دکتر محمد بهدانی

 

مقاطع پذیرش دانشجو در این گرایش

کارشناسی ارشد

دکتری

سمینارهای هفتگی گرایش ذرات بنیادی

سمینار های هفتگی در زمینه ذرات بنیادی توسط دانشجویان در روزهای مختلف هفته در طول ترم ارائه می شود.