سایت در حال بروز رسانی می باشد
  • تصویر ۱
    تصویر ۱
  • تصویر 2
    تصویر 2

معرفی

گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی  با هدف تربیت متخصصان این رشته در مقطع کارشناسی در سال 1341  با پیگیری های زیاد  تاسیس و با دورنگاری نزدیک به دنبال گسترش این رشته و پذیرش دانشجو در همه مقاطع (کارشناسی ارشد و دکتری) بوده است.
این گروه در کنار گروه های

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده، جذب اعضاء هیات علمی توانمند، راه اندازی گرایشهای جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی، انتشار ژورنال تخصصی معتبر، ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان و جذب طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی از جمله اهدافی است که امیداست به یاری خدا دانشکده در آینده به این اهداف دست یابد.