سایت در حال بروز رسانی می باشد

معرفی

گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی  با هدف تربیت متخصصان این رشته در مقطع کارشناسی در سال 1341  با پیگیری های زیاد  تاسیس و با دورنگاری نزدیک به دنبال گسترش این رشته و پذیرش دانشجو در همه مقاطع (کارشناسی ارشد و دکتری) بوده است.
این گروه در کنار گروه های

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده، جذب اعضاء هیات علمی توانمند، راه اندازی گرایشهای جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی، انتشار ژورنال تخصصی معتبر، ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان و جذب طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی از جمله اهدافی است که امیداست به یاری خدا دانشکده در آینده به این اهداف دست یابد.