سایت در حال بروز رسانی می باشد

اطلاعیه کارشناسی ارشد

 1- قابل توجه دانشجویان ارشد

2- دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد نرم افزار
3- یادآوری تحویل پایان نامه ورودی 89

4- یادآوری پیشنهاد پایان نامه ورودی های 90

5- یادآوری سمینار ورودی های 91

6- قابل توجه دانشجویان ارشد
7- جلسه دفاع از پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار

 8- قابل توجه دانشجویان گرایش هوش مصنوعی

9- فایل پیوست بند 8


10- شیوه ی نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
11- جلسه دفاع از پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار

12-جلسه دفاع از پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی

13- قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90

14- جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 5 آبان 92

15- جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 28 مهر

16- مهلت سمینار کارشناسی ارشد وروردی 91

17- جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 12 آبان 92

18- قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 92

19- جلسه سمینار کارشناسی ارشد نرم افزار 24 آذر 92

20- قابل توجه دانشجویان ارشد 92 گرایش هوش(تکمیل فرم 1تا 27 آذر)

21- جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد نرم افزار(یکشنبه 1 دی 92 ساعت 8)

22- گزارش پیشرفت کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار نیمسال اول 92-93( یکشنبه 8 دی 92 ساعت 8)

23- استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار 92

24- کارگاه روش تحقیق

25- اطلاعیه ثبت نام آزمون جبرانی(دانشجویان ارشد 92 گرایش نرم افزار)

26- اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی

27- اطلاعیه دس آقای دکتر اکبیا(مباحث ویژه در تعامل انسان و ماشین)

28- برنامه آزمون دروس جبرانی کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار

29- مواردی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید موقع تسویه حساب پایان نامه رعایت نمایند

30- در خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی به مجلات معتبر و با کیفیت بالای علمی

31- جلسه دفاع از پیشنهاده کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی یکشنبه 92/12/25

32- اظهار نامه ( مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)

33- قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( پست الکترونیک)